סל:

0 מוצר(ים) - 0.00 ₪
אין לך מוצרים בסל הקניות

0

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר "כפפה לספה"

אנו שמחים שבחרת לרכוש באתר האינטרנט של "כפפה לספה"  .(להלן:האתר )

אתר האינטרנט מנוהל על ידי " כפפה לספה ", ע.מ. 033792185, מרחוב שד' הציונות 86 אשקלון (להלן: בעלי/מפעילי האתר ).

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

התקנון מטרתו להגדיר את היחס בין הלקוח למפעילי האתר בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון (. "

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין בעלי / מפעילי האתר "כפפה לספה "  לכן הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.

הלקוח אשר קונה באתר מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו בשלמותם (הלקוח, מבקר אתר האינטרנט והרוכש באמצעות פנייה טלפונית, יכונו להלן: "הלקוח")

התקנון חל גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט

הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות הטלפון, מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימן הלקוח כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון על ידו מהווה הסכמה כאמור
 

למפעילי / בעלי האתר "כפפה לספה "  שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. אי לכך ובהתאם לזאת  על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן "אני מסכים" בתיבה כאמור

בנוסף, למפעילי / בעלי האתר שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתם ושיקול דעתם הבלעדי וללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי")

למפעילי/ בעלי האתר תעמוד הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.
אם בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים
אם ביצע הלקוח רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו
עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה
ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים באתר האינטרנט במפעילי / בעלי האתר לרבות בלקוחותיה ו/או בספקים של מפעילי/ בעלי האתר.

הזמנתו של הלקוח לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של חברת השילוח עימה עובדים בעלי/ מפעילי האתר ; (4) הלקוח נדרש להציג לשליח תעודת זהות.

כל המוצרים מצויים במלאי או ניתן לספקם במועד אליו התחייבו מפעילי / בעלי האתר, אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצרים, תימסר על כך הודעה לצרכן תוך חמישה ימי עסקים.

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו'). האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה

במקרה שבוצעה הזמנה למוצרים המוצגים באתר והתברר כי באופן חריג אחד מהמוצרים אזל, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר ו/או על ביטול ההזמנה במידה ולא יהיה ניתן לספקו.

מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח
חיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו. במקרה של איסוף עצמאי ממחסן החברה (בתיאום מראש מול שירות הלקוחות ) הלקוח לא יחויב בתשלום דמי המשלוח
לאתר שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים
 לאתר תהיה הזכות  לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי


המשלוח יבוצע בתוך 7 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה למוצרים הנמצאים במלאי , מוצרים אשר יש להם זמן אספקה מיוחד אשר צויין מראש בדף המוצר , יבוצע   המשלוח תוך 7 ימי עסקים מרגע ההודעה ללקוח על מוכנות המוצר שהזמין למשלוח.

כתנאי לקבלת המוצרים, הלקוח ייזדהה באמצעות הצגת תעודת זהות ויאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, כפי שיוחלט על ידי מפעילי האתר
 

במקרה של איסוף עצמאי, יהיה על הלקוח להזדהות באמצעות תעודת זהות ו/או להציג בפנינו את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה באתר האינטרנט.

 למפעילי / בעלי האתר  הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידם מעת לעת

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי , כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי) ללא ריבית, בהתאם לגובה הקנייה, החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור איתו קשר טלפוני, ביום העבודה הקרוב כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי.

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למפעילי האתר . במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לבעלי האתר  ו/או מי מטעמם הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של בעלי האתר , פרטים אלו לא יועברו לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימים ראשון עד חמישי בין השעות 14:00 ל- 20:00 ביום ו' בין השעות 08:00 -16:00 .
ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט באמצעות טלפון מספר08-6733245 054-8826565 , או בכתובת דואר אלקטרוניkfafa@kfafa.co.il  

 כתובת למשלוח דואר: שד' הציונות 86/14 אשקלון

 בימי שבת וחג מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור

ביטול עסקה

ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר , הודעה על הביטול תימסר באמצעות דוא"ל או דואר .המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית .

בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך וזאת בתנאי שהמוצר באריזתו המקורית ולא היה בו כל שימוש
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה לא יייגבו דמי ביטול.

לא תתאפשר החזרה או ביטול  ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע שייערך באתר, רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית

החזר כספי - יבוטל  חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר לא כולל דמי משלוח במידה וניגבו ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חוייב בפועל בגין המוצר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר או במידה והכסף נגבה יזוכה חשבון הבנק של הלקוח לפי פרטים אשר ימסרו על ידי הלקוח.

בכל מקרה חבות החנות בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן ע"י הרוכש.

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לבעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

במקרה שנתגלעה מחלוקת בין לקוח לבעלי / מפעילי האתר מוסכם כי לבתי המשפט באשקלון בלבד תהייה נתונה סמכות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים
 

הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.